Pho­to­grap­hy: Met han­den en voe­ten

Bovenhand

Bovendien

Onderhand

Ondervoet

Spon­taan zelf­por­tret met han­den en voe­ten in stem­mi­ge zwart­wit­fo­to­gra­fie.

Gefo­to­gra­feerd met de iPho­ne 6S en bewerkt met de stan­daard foto­be­wer­ker voor omzet­ting naar zwart­wit. Defi­ni­tie, scherp­te en grijs­tin­ten /​duo­toon in Pho­to­shop Express nabe­werkt.

Like what you read? Sup­port me on Patre­on!